Expertis

Sebastian Skarp är en internationellt etablerad expert samt med ett grundmurat renommé och särställning i Sverige och Skandinavien när det handlar om expertis och värderingar. Certifikat utfärdade av Sebastian Skarp är ett bevis för äkthet som återspeglar hans integritet och excellenta status samt är en garanti med globalt erkännande. Hans certifikat är en direkt värdehöjande faktor för stråkinstrument.

Sebastian Skarps medlemskap i det internationella förbundet, som omfattar de allra mest välmeriterade experterna globalt , EILA Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d´Art och som grundande medlem av SVM , Sveriges violinbyggarmästare är otvetydiga tecken på hans gedigna bakgrund och meriter samt ytterligare bekräftelse på Sebastian Skarps unika position i Sverige.

Orkestrar som Kungliga filharmoniska orkestern i Stockholm, Kungliga Operan i Stockholm, Norrlandsoperan i Umeå och Göteborgsoperan är bara några exempel på uppdragsgivare där Sebastian Skarps auktoritet inom värderingar blir entydig.

Stockholms Auktionsverk och även väletablerade kollegor och violinbyggare anlitar också Sebastian Skarp för expertis.

expertis_ny