Värdering

Att se över försäkringsvärdet på det egna instrumentet är något av fundamental betydelse för alla musiker och ägare av fina stråkinstrument. Om en olycka sker och instrumentvärdet inte är uppdaterat kan det innebära stora förluster av såväl musikalisk art som av ekonomiskt värde.

Sebastian Skarp är den stora auktoriteten i Sverige för värdering och är anlitad av såväl de stora orkestrarna, institutioner, banker, auktionhus och stiftelser och har varit förordnad värderingsman av Stockholms Handelskammare under lång tid.

Musiker från hela Sverige och privatpersoner till erfarna kollegor inom yrket samt hela symfoniorkestrar anlitar kontinuerligt Sebastian Skarp för värderingar av stråkinstrument . Sveriges Radios symfoniorkester, Helsingborgs symfoniorkester, Kungliga Operan i Stockholm, Kungliga filharmoniska orkestern Norrlandsoperan och Göteborgsoperan är bara några exempel.

Sebastian Skarp står gärna till ert förfogande med värdering för försäkringsändamål och vid försäljning av instrument samt med konsultation vid privata inköp.

Värdering utförs i form av försäkringsintyg samt muntligt och i skriftlig form och med äkthetscertifikat enligt överenskommelse.

vardering