Om Sebastian Skarp

Violinbyggarmästare Sebastian Skarp är en internationellt etablerad expert på stråkinstrument, och innehar en ledande position i Sverige och Skandinavien. Han har ett grundmurat renommé som restaurator av historiskt betydelsefulla instrument med över 40 år i yrket och en bred nationell men framförallt internationell erfarenhet.

Sebastian Skarp är, med sin rika erfarenhet av studier av äldre italienska framstående mästare, såsom Antonio Stradivari, likaledes en förgrundsgestalt inom svensk och skandinavisk violinbyggartradition. Han åtnjuter högsta förtroende hos violinsolister som, bland andra, Janine Jansen som spelar på en violin byggd av Sebastian.

Han har ett stort engagemang för studier av den historiska svenska violinbyggarmästaren Johan Öberg och samtida mästare under 1700-talet. Sebastian har inbjudits som fördragshållare av det internationella förbundet EILA och det svenska förbundet SVM, med anledning av hans expertis och forskning om Johan Öberg. Sebastian är sedan ett antal år ledamot och nuvarande ordförande av Kungliga Musikaliska akademiens instrumentteknikerjury .

Utbildning med början 1979 under ledning av Hovinstrumentmakaren Bengt Lindholm och Roland Wiklund. Under åren 1992 –1997 som bland annat verkstadschef hos Hieronymus Köstler med högsta ansvar för de allra mest värdefulla och historiskt betydelsefulla instrumenten såsom Antonius Stradivarius, Giuseppe Guarnerius del Gesú och Giambattista Rogerius för att nämna några enstaka exempel.

om-1114x2048